دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

باعث افزايش كارايي و نيز احساس رضايت فردي مي گردد.هر كارفرما به نوعي درصد افزايش رضايت شغلي در كاركنان مؤسسه خود مي باشد.محققان ديدگاه هاي مختلفي نسبت به رضايت شغلي دارند بر اثر عوامل متعددي حاصل مي شود.رضايت شغلي كه نوعي احساس مثبت فرد نسبت به شغلش مي باشد زائيده عواملي نظير شرايط محيط كار ، استفاده بهينه از زمان ، روابط حاكم بر محيط كار و عوامل فرهنگي و… بستگي دارد كه در اين پژوهش عامل استفاده بهينه از زمان را بر روي رضايت شغلي مورد بررسي قرار مي دهيم.

جمعيت هدف:جمعيت هدف عبارت است از كليه كاركنان استانداري زنجان.

روش نمونه برداري و حجم نمونه:تعداد نمونه شامل 50 نفر از كاركنان استانداري زنجان كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.

ابزار اندازه گيري:

1- استفاده از پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

2- آزمون رضايت شغلي

مي باشد كه از اين دو نوع تست براي انجام پژوهش استفاده نموده ام.

 

 

1- پرسشنامه استفاده بهينه از وقت:

مقدمه:

« اگر مي خواهيد كاري درست و سريع انجام گيرد ، آن را به فردي پركار بسپاريد.» اين يك ضرب المثل است قديمي كه حقايق فراواني در خود نهفته دارد.اما چگونه چنين چيزي ممكن است؟

يك فرد پركار فردي است كه هميشه سرش شلوغ است و انسان تصوّر مي كند او آخرين فردي است كه بتواند براي انجام كاري ديگر وقت پيدا كند.كليد درك اين به اصطلاح معما از عبارت « پيدا كردن وقت » ميسر است.افراد پركار و موفق نيازي به پيدا كردن وقت ندارند ، آنان مي دانند از آن بهره مندند و صرفاً از آن بهره مي گيرند.اما پركاري داريم تا پركاري.همه ما افرادي را مي شناسيم كه از فرط مشغله از نفس افتاده اند،‌با شتاب از سويي به سوي ديگر مي روند و ظاهراً هم به جايي نمي رسند.مشكل آنان اين است كه وقت كم مي آورند و درك نمي كنند 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان