دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

است؟هيچ تفاوت معني داري وجود نداشت و فرضيۀ «دو» و «سه» رد شد و مورد تأييد قرار نگرفت.

در مورد رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت كه در اين پژوهش يافتيم كه رابطه معني داري وجود دارد مي توان با يك برنامه ريزي دقيق در محل كار مي توانند به رضايت شغلي دست يابند كه اين رضايت شغلي هم باعث پيشرفت در زندگي كاري و خانوادگي افراد نقش بسزايي دارد.

و در مورد استفاده بهينه از وقت و رضايت شغلي زن و مرد هيچكدام بيشتر از ديگري نيستند.

 

محدوديت هاي پژوهش

بدون شك هر پژوهش كه انجام مي شود در كنار تمام تلاش ها و سعي ها پژوهشگر محدوديت ها و مشكلاتي وجود دارد كه يا زمان اجازه رسيدن به تمام موارد و اهداف را نمي دهد و يا امكان مرتفع ساختن مشكلات براي نتيجه گيري دقيق نيست.لذا اين پژوهش هم از اين قاعده مستثني نبوده و داراي محدوديت هايي بوده كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود:

1- در ابتدا كه مهم ترين مسئله مي باشد محدود بودن زمان لازم جهت انجام دادن تحقيق مورد نظر

2- كم بودن مطالب و كتب و تحقيقات در مورد موضوع استفاده بهينه از زمان

3- و همچنين زياد بودن تعداد سئوالات دو تست (استفاده بهينه از وقت و رضايت شغلي) اين باعث شده بود كه افراد نمونه پژوهش چون در محيط كار فرصت كافي براي پاسخ دادن به اين سئوالات را نداشته باشند.

4- كمبود تحقيقات در زمينه هاي مشابه به اين پژوهش.

 

 

 

پيشنهادات پژوهش

با توجه به نتايجي كه از بررسي رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان حاصل شده و نيز با نتايج حاصل از عمليات آماري پيشنهاد مي شود.

1- اشخاص پس از شناسايي و تست استعداد و لياقت و توانايي توسط تأمين نيروي انساني استخدام گردد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان