دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

جامع و پوياي فوق با نظام برنامه درسي ايران مقايسه شده است و مجموعه‌اي پيشنهادهاي اصلاحي، براي بهبود نظام برنامه درسي ايران ارائه گرديده است .

 

“نياز آموزشي معلمان مدرس راهنمايي و دبستان استان مازندران”

وزارت آموزش و پرورش ، اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران

يافته هاي اين تحقيق كه جهت شناسايي نيازهاي آموزشي معلمان مدارس راهنمايي و دبستان در استان مازندران انجام شد، نشان مي دهد كه :

الف- اولويتهاي نيازهاي مديران در دوره ابتدايي عبارت است :

1- رهبري و مديريت آموزشي

2- شيوه ارزشيابي از دانش آموزان

3- نظارت و راهنمايي تعليماتي

4- روانشناسي تربيت

5-الگوهاي تدريس

 

ب- اولويتهاي نيازهاي مديران دوره راهنمايي عبارت است از:

1- رهبري و مديريت آموزشي

2- فلسفه آموزش و پرورش

3- روانشناسي تربيتي

4- مباني و اصول آموزش و پرورش

5- نظارت و راهنمايي تعليماتي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا