دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ناهنجاری مادرزادی

واین عدد یک تخمین جزئی است زیرا فقط بر اساس معاینه فیزیکی نوزادان بیان شده وناهنجاری های اضافی که با افزایش سن تشخیص داده می شود ویا ناهنجاری هایی که باعث مرگ دردوران جنین می شود را شامل نمی شود. بعضی از ناهنجاری ها مانند موکوپلی ساکاریدوزها ، بیماری های ذخیره ای ،کری های شدید وبعضی از انواع نقص های مادرزادی قلب علی رغم آن که ممکن است در موقع تولد موجود باشندولی تا مدتی آشکار نمی شوند.(38). 43 درصد ناهنجاری ها هنگام تولد و82 درصد تا 6 ماه اول تشخیص داده می شوند بنابراین شیوع ذکر شده کمتر از مقدار واقعی آن است (39)

در این بررسی176مورد آنومالی منفرد گزارش شد که علت منفرد بودن اکثریت ناهنجاری های مادرزادی این است که شایعترین اختلالات تکاملی قبل از تولد فقط دریک محل ایجاد شده درحالی که بقیه قسمت های جنین به طور طبیعی به تکامل خود ادامه می دهند. نتایج مطالعات ما مشابه با سایر گزارشات ناهنجاری مادرزادی در ایران نشان داد که بیشترین محل درگیری سیستم عضلانی – اسکلتی (%5/43 ) می باشد (25-31-33-34) .

در حالیکه گزارشات در سایر کشورها مثل عمان (40) لبنان (41)عمارت  عربی(35) بیشترین محل درگیری شامل آنومالی های سیستم عصبی مرکزی ، گوارشی و قلبی – عروقی می باشند .در  مطالعه ای در ترکیه از نظر شیوع ناهنجاری های مادرزادی به ترتیب ناهنجاری های سیستم عصبی – مرکزی سپس سیستم ادراری- تناسلی ، ناهنجاری های صورت وسیستم عضلانی – اسکلتی قرار داشتند (37) .

در اصفهان شایعترین ارگان های درگیر به ترتیب قلبی- عروقی- وتنفسی ، گوارشی ، ادراری  تناسلی بوده است (56).

درسیاهان جنوب افریقا شایع ترین ناهنجاری ها مربوط به سیستم عصبی مرکزی وبعد از آن سیستم عضلانی – اسکلتی بوده است.(36)

در این مطالعه ، شایعترین آنومالی از سیستم اسکلتی ،دررفتگی مادرزادی هیپ(24مورد)بود که مشابه با سایر شهرهای ایران (32،33،25) بود.

از نظر سیستم های دچار ناهنجاری در این مطالعه به ترتیب ناهنجاری های عضلانی – اسکلتی (%5/43)، سیستم ادراری تناسلی (9/22درصد) سیستم عصبی مرکزی %35/3 ،ناهنجاری های کروموزومی%35/3، سایر ناهنجاری ها 26/7درصد و سوفل های 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی