دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

ارزشيابي آنچه انجام داده و يا اتفاق افتاده اقدام نمايد. ارزشيابي مروري است مستمر و مداوم كه همواره بايد در كليه فعاليتهاي انساني اعم از فردي و يا جمعي معمول و رايج گردد. بعضي از نگرشهاي ارزشي به صورت ناخود آگاه در نظر ايشان انجام مي پذيرد و بعضي از اعمال به صورت خود آگاه و از پيش دانسته شده و از روي قصد و غرض انجام مي شود. بدين وسيله است كه در مورد انجام و يا عدم انجام فعاليتي انسان براي ارزشيابي و سنجش تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد. يكي از مهم ترين وظايف مديران سازمان ارزشيابي علمي و عملي كار كاركنان سازمان است. از زماني كه دانش مديريت به صورت آكادميك و منظم در آمده ارزشيابي علمي به صورتي نو در نظام اداري سازمانهاي مختلف بكار گرفته شده است مديران سازمان مي بايستي براي كار آمدي سازمان و كار آئي افراد از اصول و مفاهيم ارزشيابي كه بر مبنا و اساس فلسفي و عملي خاص خود الهام گرفته اند. توسل چسته به عبارت ديگر اداره كنندگان امور سازمانهاي اجتماعي از براي حفظ صيانت انساني مي بايستي ارزشهايي كه حافظ و نگاهدارنده كوششهاي متنوع و متعدد انساني است مشخص سازند بعضي از متفكران و انديشمندان در باب طبيعت  و جوهر ذاتي آدميان اعتقادي روشن دارند كه انسان بالفطره موجودي پاك سرشت و نيك نهاد است و از كار و كوشش مفيد و سازنده لذت مي برد.

بنابراين با توجه به جمله فوق اين اعتقاد فلسفي كه انسان از هر گونه  بدسرشتي, تنبلي و سستي دوري مي گزيند آن را حاصل  محيطي مي دانند  كه آن انسان ها در شرايطي زيست مي كنند كه ارزشهاي انساني نامشخص

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان