دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت

اگر محيط پرورش كودك خوب باشد و برنامة تربيتش بر اساس صحيح پايه‌گذاري شود، اگر والدين و مربي، خود داراي شرافت معنوي باشند و طفل را به شايستگي به بار آورند تمايل عزت نفس در نهاد وي بخوبي شكفته مي‌شود و با سجية شرافت رشد مي‌كند. برعكس اگر محيط خانواده فاسد باشد،  اگر والدين و مربي بر اثر پستي و فرومايگي اساساً معني عزت نفس را درك نكنند طفل نيز زبون و پست به بار مي‌آيد و خواهش واپس رفتة عزت نفسش رفته رفته به دست فراموشي سپرده مي‌شود و در اعماق ضميرش دفن مي‌گردد.

كودكي كه همواره از مراقبت‌هاي درست والدين و مربيان لايق برخوردار بوده و به شايستگي تربيت شده است، كودكي كه در خانة شريف و محيط سالم زندگي كرده و از اول با شرافت نفس بار آمده است وقتي به دوران پرشور بلوغ و نوجواني مي‌رسد و احساسات آتشين ايام جواني سراسر وجودش را مسخر مي‌سازد حس شرافت دوستيش تشديد مي‌شود و خواهش عزت نفس با نيرومندي تمام در نهادش بروز مي‌كند.»[1]

عزت نفس و آزادگي

عزت نفس ماية آزادگي و علو همت است. افراد شريف و عزيزالنفس هرگز به ذلت و بندگي ديگران تن نمي‌دهند و سرماية شرافت و آزادگي خود را با هيچ متاع گرانبهائي معامله نمي‌كنند.

علي (ع) به فرزند خود حضرت مجتبي توصيه فرموده است كه «نفس خويش را عزيز بشمار و به هيچ پستي و فرومايگي تن مده گرچه عمل پست، تو را به تمنياتت برساند، زيرا هيچ چيز با شرافت نفس برابري نمي‌كند و هرگز به جاي عزت از دست داده،‌عوضي همانند آن نصيب نخواهد شد. فرزند عزيز،‌‌ آزادگي را از كف مده و بنده و بردة ديگران مباش كه خداوند تو را آزاد قرار داده است.»[2]

عزت نفس براي همة مردم در كلية شئون زندگي فردي و اجتماعي،‌ مادي و معنوي و همچنين در

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت

دسته‌ها: دسته اصلی