دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عين از نظر حقوقي

در حقوق مدني نيز با توجه به اختلاف هاي فقهي، ميان نويسندگان حقوقي اختلاف نظرهايي وجود دارد. جالب اين است كه بازگشت همه‌ي اختلافهاي حقوقي نيز به منافات يا عدم منافات تصرفات ناقل عين با حق مرتهن است . قانونگذار ايران، به اجمال حكم تصرفات راهن در مال مرهون را در مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدني بيان نموده است. به موجب ماده‌ی ۷۹۳ ق .م …«راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن »  هرچند به موجب اين ماده تصرفات منافي با حق مرتهن بدون اذن وي ممنوع اعلام شده است، ولي قانونگذار شايد به صورت عامدانه و به دليل اختلاف نظرهاي فقهي، مصاديق تصرفات منافي را بيان ننموده است. به همين جهت در مورد برخي تصرفات، حقوقدانان به وحدت نظر نرسيده اند. در مورد تصرفات ناقل مالكيت كه موضوع بحث است برخي از تصرفات مزبور را در صورتي كه با حفظ حقوق مرتهن صورت گيرد نافذ دانسته اند به اين دليل كه منافات و تعارض با حقوق مرتهن ندارد ولي چنانچه انتقال، بدون قيد انجام پذيرد آن را منافي حقوق مرتهن و غير نافذ دانسته اند. ولي برخي ديگر تصرفات ناقله‌ی عين را مطلقًا منافي حق مرتهن و غير نافذ تلقي نموده‌اند. برخي ديگر از اساتيد نيز علي رغم تمايلي كه به پذيرش عدم منافات ميان تصرفات ناقل عين و حق مرتهن دارند ولي با توجه به مفاد ماد ه‌ی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دسته‌ها: دسته اصلی