دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

توانايي ها و مهارتهاي اجتماعي و هيجاني است و اين توانمنديها فرد را در جهت سازگاري موثر با فشارها و موقعيت هاي دشوار اجتماعي، ياري مي رساند. (بار – اون 1990)

از ديدگاه او، هوش هيجاني در طول زمان قابل تغيير و رشد است و مي تواند با برنامه هاي ويژه اي اين مهارتهاي هيجاني را آموزش داد. ابعاد هوش هيجاني از ديدگاه بار – اون

خودآگاهي هيجاني، قاطعيت، حرمت نفس، خودشكوفايي، استقلال، همدلي، روابط بين فردي، مسئوليت پذيري اجتماعي، حل مسئله، واقعيت سنجي، انعطاف پذيري، تحمل فشار – كنترل تكانه، شادكامي، خوش بيني.

1- خودآگاهي هيجاني[1]

خودآگاهي هيجاني توانايي تشخيص و درك احساسات است. اين مولفه ها تنها آگاهي از احساسات يك فرد و هيجانات وي نيست بلكه همچنين شامل توانايي تمايز بين آنها به منظور پي بردن به اين امر است كه شخصي چه احساسي دارد و چرا اين احساس در امر شكل گرفته است و همچنين به منظور پي بردن به آنچه سبب اين احساسات است.

2- قاطعيت[2]

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

دسته‌ها: دسته اصلی