دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

– كشف كنندگي ( شاخص هاي ارزيابي اقتصادي كاشف انحراف ها از معيارها و استاندارد است )

طبقه بندهاي ديگري در زمينه شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و كنترل به شرح زير در اين پژوهش مورد نظر قرار گرفته است .

– شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و كنترل الهي و بشري ،

–  كنترل سازماني از طريق شاخص هاي ارزيابي اقتصادي

  • ارزيابي اقتصادي و كنترل نتيجه گرا و روند گرا ؛
  • شاخص هاي ارزيابي اقتصادي از نظر كنترل زماني ؛
  • شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و كنترل كمي و كيفي ؛
  • شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و نظام كنترل

 

شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و بهره وري

الف – ارزيابي

ارزيابي يك جريان ، باز خورد نتيجه فعاليت ها و مقايسه آن با استانداردها و معيارهاي تعيين شده است . با اين كه ارزيابي مربوط به مقطع معيني از زمالن در گذشته و يا حتي حال است . اما تاثير گذاري آن متوجه زمان آينده است .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

دسته‌ها: دسته اصلی