دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

  • رقم می زند به موتوری می ماند که چرخ های ماشین اجتماعی را به گردش در می آورد ، ماشین که می سازد، تخریب می کند، تند می رود ، آرام می گیرد ، سرو صدا به راه می اندازد و نیز خاموش می شود ، افکار عمومی چیزی جز صدای مردم نیست این صدا همیشه و در همه جا به شیوه های مختلف و در فرصت های متفاوت در گوش های کم و بیش شنوای حکام زمان طنین افکنده و توجه خواسته و نا خواسته ، ارادی و غیرارادی آنانی را که مخاطب قرار داده به خود مشغول داشته است .

به هیچ تردید ، افکار عمومی هر جامعه در بستر قالب های ارزش اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شکل می گیرد و تحول می پذیرد به عبارت دیگر، هر جامعه نوع فکری و عقیدتی مخصوص به خود را دارد واکنش های جمعی خاص خود را نشان می دهد . ماهیت و صورت افکار از یک جامعه به جامعه دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر در یک جامعه تفاوت دارد .

بنابراین بررسی افکار مستلزم شناخت فضایی است که در آن شکل می گیرد و شناخت ارزش های مردمی از یک سو و پدیده های اجتماعی از سوی دیگر مشاهده گر دقیق را بیشتر با زبان مشترک مردم یا ( بیان عمومی) آشنا می کند . ظاهراً بیان عمومی عبارت است از مجموعه رفتار های فردی به 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

دسته‌ها: دسته اصلی