دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

جمع 175 100 100

ميانگين : 530985         ميانه : 3            مد :2             انحراف معيار : 493098

كمينه : 50000                         بيشينه : 3000000

سابقه فعاليت توتون كاري

متوسط سابقه فعاليت افراد مورد مطالعه در زمينة‌ كشت توتون 15 سال بوده است كه بيشترين آن 60 سال و كمترين آن 1 سال مي باشد و بيشترين فراواني نيز مربوط به طبقه 5 سال و به پائين مي باشد، همچنين نتايج نشان مي دهد كه حدود 62 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از      10 سال سابقه فعاليت در خصوص كشت توتون دارند.

 

 

جدول 12-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون كاري

 

سابقه فعاليت (سال) فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی