دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله

– گروه نوجوانان داراي مشكلات رفتار ارتباطي: اين دسته از نوجوانان نمرات مساوي يا بيشتر از 9 را در مقياس راتر نشان دادند و در مشكلات رفتار ارتباطي نمرات بيشتر نسبت به مشكلات عاطفي به دست آوردند.  3- گروه نوجوانان داراي مشكلات عاطفي: اين دسته از نوجوانان نمرات مساوي يا بيشتر از 9 را در مقياس راتر به دست آوردند يا اين تفاوت كه نمرات مشكلات عاطفي آنها نسبت به مشكلات رفتار ارتباطي بيشتر بود.  4- گروه نوجوانان واجد مشكلات رفتاري ارتباطي كه نمرات اين دسته از نوجوانان مساوي و يا بيشتر از 9 بود و به نسبت مساوي مشكلات رفتاري ارتباطي و عاطفي را نشان مي دادند.

شيوة اجرا

    پس از مراجعه به مدارس انتخاب شده و هماهنگي با مسئولين ضمن توضيحات لازم به آزمودني ها، در مرحلة پيش آزمون به هر يك از آزمودني هاي داراي مشكلات رفتاري ارتباطي يك پرسشنامه حرمت خود داده شد. در مرحلة بعد تنها نمرات آن دسته از دانش آموزان دختر و پسر كه كمترين نمره را در پرسشنامه حرمت خود كوپر اسميت بدست آورده بودند، محاسبه گرديد. پس از نمره‌گذاري و محاسبة نمرات حرمت خود دو گروه 24 نفري از هر دو جنسيت كه داراي كمترين نمره مشابه در آزمون حرمت خود بودند، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند. پس از انتخاب آزمودني ها طي ملاقاتي حضوري از آزمودني هاي گروه آزمايش دعوت شد كه در جلسات 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین 12 تا 13 ساله

دسته‌ها: متفرقه