دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

زنی هم چنین  مدعی اند که اصولا این اعمال نظام جزائی و مقامات آن است که تعیین می کند چه چیزی را باید جرم محسوب دانست به بیان دیگر در نگاه آنان مجرمانه خواندن رفتار یا مجرم شمردن فردی خاص بسته به افردی است که در عمل چنین بر چسبی را وارد می آورند. (اردبیلی 89-88). یکی از مهم ترین معناهای مطرح درنظریه ی میان کنش نمادین معنایی است که مردم به خودشان می دهند-یعنی خود- انگاره های آن ها ممکن است مردم خودشان را با عنوان خوش قیافه قوی هیکل ، ترسو، باهوش  و ..تعریف  کنند. و در مورد معناهایی که برای خود دارند در مورد خود نیز کنش نشان می دهند.ممکن است کسی انتظارداشته باشدکسانی که مرتکب رفتارهای مجرمانه می شوندخود را مجرم بپندارند یعنی خود انگاره ی مجرمانه داشته باشند درحقیقت بسیاری از آن ها این چنین نیستند. (وایت راب  1386،  183)

 

2-10-5- نظریه یادگیری:

در این گفتار به نقش یادگیری در به وجود آمدن رفتار مجرمانه توجه می شود هم چنین به نظریه های مربوط به ایده ها و رفتارهایی که می توانند یاد گرفته شوند از نقض ، قانون حمایت کنند و آن را تشویق نمایند و نیز نظریه های مربوط به فرآیندهای یادگیری و شناختی که در نتیجه تجربه های فرد به هنگام ورود به محیط و سازگاری با آن گسترش می یابد اشاره دارد.

ازکهن ترین فرمول بندی ها درباره ی سرشت یادگیری این است که یادگیری از طریق تداعی صورت  می گیرد. ارسطو(384-322 پیش از میلاد) استدلال می کرد که تمامی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی