دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

  • آيا الگوهاي محيط اطراف كودك در بروز پرخاشگري موثر است .
  • ناكامي و عدم ارضاي نيازهاي كودك چه تاثيري در رفتار كودك دارد .
  • چگونه مي توان رفتار پرخاشگرانه را اصلاح كرد و غيره ………
طرح پژوهش و روش هايي تجزيه و تحليل داده ها

شيوه جمع آوري از طريق مطالعات كتابخانه اي بوده و پس از انتخاب پرسشنامه نظر خواهي آنها را در اختيار معلمين قرار داديم تا آنها به طور طبيعي به فرم هاي ارزشيابي پاسخ دهند و معلمين پس از پاسخ دادن به سوالات به صورت خيلي زياد و زياد و متوسط و كم جواب دادند و آنها را از طريق روش آماري و گرفتن ميانگين آن سوالات به طريق رسم جدول فراواني و توزيع درصد رسم نمودار مورد محاسبه قرار داديم .

فصل سوم

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

دسته‌ها: دسته اصلی