دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد

مراقبت در امر آموزش حسابداری دانشجویان را برای موفقیت های حرفه ای آماده می کند. یک کوشش دیگر به وسیله سازمانهای حرفه ای استفاده از آموزش حسابداری در AICPA که مرکز ثقل و چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها برای ورود به حرفه حسابداری  است می باشد که در سال (1999) اولین اجزاء این چهارچوب و مرکز ثقل صلاحیت و شایستگی ها تأسیس شد.

AICPA این مرکز ثقل صلاحیت ها و شایستگی ها که به وسیله اساتید برای اساتید توسعه پیدا کرده است شایستگی هایی که نیاز است را بر مبنای مهارتها تعریف کرده است و به وسیله همه دانشجویان ورودی حرفه حسابداری بدون توجه به انتخاب بخش های دوره سعی و کوشش عمومی برای سودآوری کشور و یا خدمات ویژه ای که باید آنها را در اجرا و اداره امور بکار ببرند طراحی کرده است. مرکز چهارچوب صلاحیت ها به کانونی برای مهارتها و گنجایش موضوع ساختار سنتی و یا خدمات ویژه حسابداری تبدیل شده است که یک مبنای دوره  آ ن تحصیل مهارت های رو به رشد مي باشد  زیرا که شناخت حرفه حسابداری را به سرعت تغییر می دهد. هرچند كه  شناخت وسایل می خواهند با وقت و طی مدت  و زمان تغییر کنند و باعث شایستگی های شناسایی شده قرار بگیرند چهارچوب انتظار دارد که برای نگهداری ارزش های بلند مدت و اولیه از فرصت های دوره برای دانشجویان آینده و کسانی که در امتحان CPA شرکت کرده اند استفاده شود.

این چهارچوب از انتظاراتي پشتيباني می کند که آغاز کننده هایی برای آموزش حرفه ای همیشگی و تجربیات CPA  باشد.  و به وسیله تکیه کردن بر تحصیلات دوره راهنمایی  و انتظارات حرفه ای در یک چهارچوب روان شکل عبور دانشجو

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد