دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


به طور كلي ديدگاه مخالفان A.I.D اين است كه در امور مربوط به فرج و نسب و در مواردي از اين قبيل « احتياط » مطلوب شارع است لذا در هر موردي كه شك در جواز يا حليت نمودم بايد احتياط را معمول داريم . بر اين اساس در خصوص A.I.D آنچه اصل است همان احتياط است بنابراين اگر حكم را به كمك دلايل روشن ثابت نموديم ، همان را مي پذيريم و اگر نتوانستيم حكم آن را به كمك دلايل اجتهادي از كتاب و سنت پيدا كنيم ، در صورتي كه قائل به جايز بودن نشويم ، دست كم احتياط را بايد بپذيريم (يزدي  ، 52:1378).

موافقان جواز A.I.D اظهار مي دارند كه احتياط در همه جا امري پسنديده نيست و چه بسا در بسياري از موارد خود بر خلاف احتياط مي باشد . خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « قل أذن لكم ام علي اله افترون » ( سوره يونس آيه 59 ) . برخي از فقهيان در تضعيف استدلال به اين قاعده ادعا مي كنند كه چه بسا حكم به منع عملي و باز داشتن مردم از انجام كاري كه صريحاً ممنوع نشده است بر اساس قاعده احتياط ، از مصدايق آيه شريفه شود (جعفر زاده ،ش62: 1377  ) به عبارت ديگر اينان بر اين عقيده اند كه حكم به جايز نبودن يا باز داشتن مردم از آنچه حلال است ، آن هم به استناد احتياط ، مي تواند مصداقي از اين آيه باشد موافقان جواز ، عقيده به جريان اصل برائت و قاعده اباحه داشته و بر اين نظرند كه اصل در اينجا اباحه و جواز است و مادامي كه دليلي صريح بر منع و حرمت عملي يافت نشود ، آن عمل مجاز و حكم آن حليت است ( يزدي،198:1375 ) چرا كه خداوند بندگان خويش را در گشايش گذاشته و آن سان كه مي دانيد ، دشواري را بر آنان ننهاده است ( همان:52) .

به آن كم خواهد شد لذا با استناد به اصل اباحه كه فراگير است نمي توان محدود به مواد ضرورت كرد ، بلكه شامل تلقيح نطفه پدر به دختر و .. خواهد شد . در اين صورت ، جواز اين عمل نقص اغراض شارع و مقنن را در پي دارد ، و يا روح شريعت و قانونگذار ناسازگار است . البته اين با موردي كه بدون عمد و يا عذر ، فرزند ناشي بيگانه پذيرفته شده است ، منافاقي نداد. (روحاني ، 1398ق ).

 

 

2-2-5- سايرآثارو پيامدهاي تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه

2-2-5-1- آثار اجتماعي باروري با اسپرم بيگانه

اين روش ، به زن كمك مي كند كه بچه دار شود و به شوهر ياري مي دهد كه پدر بودن را تجربه كند ، اما آيا چنين وضعيتي را بايد جامعه تحمل كند ؟ نقش جامعه در اين ميان چيست ؟ آيا نازايي نتيجه اي است كه بايد اصلاح گردد ؟ آيا از سوي مؤسسات بيمه ، خيريه و درماني بايستي پشتيباني گردد ؟

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی