دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

ولي اساس تحقق نسب و منشاء اصلي طفل به شخص ذكور واناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است امروزه نيز در عرف عام اجتماعات نسب همين منشاء را دارد(موسوي 54:1383).

پس از ظهور اسلام، اين مبناي طبيعي، مورد انكار و ردّ شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولي چنانچه قبلاً هم گفتيم: در مورد نسب، حقيقت شرعيه اي وجود ندارد، و در فقه نيز نسب به همين معناي عرفي به كار مي رود، و فقط در مورد زنا نسب شخص در فقه اسلامي به رسميت شناخته نشده است، هر چند كه طفل از نطفه مرد و زن زناكار به وجود آمده باشد. زنا در موردي محقق مي شود كه رابطه نامشروع بين طرفين وجود داشته باشد و بر عدم زوجيت آگاه باشند، اما در صورتي كه رابطۀ جنسي بين زن و مرد به اشتباه محقق شود، طفل حاصل از اين عمل نسبت به طرفين نسب شرعي خواهد داشت بعضاً آن زن مادر طفل و آن مرد پدر او خواهد بود ولي اگر يكي از طرفين نسبت به شبهه آگاه باشند نسب طفل به همان طرف منتفي خواهد بود. اما در مورد طرفي كه در شبهه واقع شده نسب برقرار است. خلاصه آنكه در مورد زنا نسب منتفي است اما غير از زنا بايد نسب طبيعي نسب شرعي و معتبر محسوب شود مانند مسأله وطي به شبهه(رضانيا معلم ،344:1383) .

ب از نظر حقوقي:

حقوق مدني ايران در اين مسأله از فقه اماميه تبعيت كرده است. و بر مقررات آن چيزي اثباتاً نيفزوده. طبق ماده 1165 ق.م :«طفل متولد از نزديكي به شبهه ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه بوده و نزديكي را مشروع تصور كرده است، همچنين مطابق ماده 1166 ق.م «در صورتي كه نكاح بين مرد و زن باطل باشد، طفل با هر يك از ايشان كه از بطلان نكاح بي خبر بوده است، نسب قانوني خواهد داشت».

بنابراين؛ ملاك اصلي در الحاق نسب بين طفل و شخص يا اشخاص ديگر، پيدايش او از نطفه ايشان است. منتها در ماده 1167 ق.م قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است.

 

امارات اثبات نسب

در علم پزشكي تشخيص دقيق بارداري زن به وسيلۀ شوهر، كار بسيار دشواري است.علوم پزشكي با پيشرفت چشمگيري كه در قرون اخير داشته است، هنوز در بعضي موارد نتوانسته مشخص كند كه طفل از اسپرم چه مردي بوجود آمده است، قانونگذاران براي اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده ها، امارات مختلفي

6- فرقان آيه 54 :

– و هو الذي خلق من الماء بشراً فجعل نسباً و صهراً و كان ذلك قديرا »

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی