دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

توتون درطول سال نداشته اند، ضمن اينكه 5/28 درصد افراد بين يك تا دو بار از مزارع نمونه توتون بازديد كرده اند.

 

 

جدول 17-2 : توزيع فراواني بازديد توتون كاران از مزارع نمونه توتون كاري

 

دفعات بازديد فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
هيچ

2-1

4-3

6-5

بدون پاسخ

77

38

10

8

42

44

7/21

7/5

6/4

24

9/57

6/28

5/7

6

9/57

5/86

94

100

جمع 175 100 100

ميانگين : 97/0        ميانه : صفر            مد :صفر             انحراف معيار : 52/1

كمينه : صفر                         بيشينه : 6

مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي

درخصوص ميزان استفاده از مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي در زمينه كشت توتون، حدود   83 درصد از افراد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی