دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

 

ویژگی های مهم امضاهای دیجیتال عبارتنداز:

گواهی یک سندالکترونیکی امضاء شده است که توسط مرکزصدورگواهی الکترونیکی ‚برای یک شخص یا سازمان صادرمی شودوبا استفاده ازاطلاعات درون آن می توان برای شناسائی دارنده گواهی وبرقراری ارتباط امن با وی اقدام نمود.

درصورتی که درفضای اینترنت ‚قصدمبادله الکترونیکی با هویت مجازی شخصی راداشته باشد‚می تواند بااستفاده ازامضا ی الکترونیکی خودرامعرفی کند.همچنین ازطریق امضای الکترونیکی طرف مقابل‚ به اواعتمادکند.

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن

قانون تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی ازگواهی الکترونیکی ارائه دهد‚باب دوم خودرابه تأسیس «دفاترخدمات صدورگواهی الکترونیکی » اختصاص داده وباتعریف این دفاتر‚ظوابط تأسیس وشرح وظائف آنهارابه آیین نامه موکول کرده است.[1]

مبحث یازدهم :استعلام

دفاتراسنادرسمی مکلف هستندهنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی  از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش نمایند.همچنین پاره ای ازدستگاه های اجرائی ذیربط ویامراجع صالحه قضائی نیز درمواقع ضروری ولازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند.

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده

به املاکی اطلاق می شودکه دارای سابقه ثبت دردفتراملاک هستند.

 

[1]  – قانون تجارت الکترونیکی مصوب 29/10/1382 مجلس شورای اسلامی


 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

دسته‌ها: دسته اصلی