دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 -1-3-آزمایش بارثابت

    خاک نوع (3)     خاک نوع(2)       خاک نوع (1) ضریب هدایت هیدرولیکی(m/day  )
243 832 1042 آزمون پمپاژ روشهای آزمایشگاهی
292 387 515.8 آزمایش بارثابت
81.632 278 346.15 آزمایش ردیاب
132 389.24 532.4 هیزن  

روابط تجربی

126.5 559.315 633.442 کوزنی کارمان
297.02 742 1087.6 بریر

 

نتایج بدست­آمده از روش­های مختلف قابل بررسی می­باشد. واختلافات در نتایج را می­توان به عوامل مختلفی مربوط دانست. مقادیر ضریب نفوذپذیری حاصل از آزمون پمپاژ نسبت به آزمایش بار ثابت تقریبا دو برابر می­باشد، که دلیل آن می­تواند اثر مقیاس روی نتایج باشد. در آزمون پمپاژ مخزنی از خاک مورد نظر را مورد آزمایش قرار داده­ایم، در حالی که آزمایش بار ثابت با یک استوانه 13 سانتیمتری از همان خاک انجام شده است. لذا نتایج آزمون پمپاژ به واقعیت نزدیکتر باشد. البته در منابع مختلف ضریب نفوذپذیری برای شن ومخلوط شن وماسه در بازه 100-1000 متر بر روز بیان شده است(محمودیان شوشتری،1389).  فرمول تجربی بریر با نتایج آزمون پمپاژ همگرایی نسبتا خوبی دارد. مقادیر آزمون پمپاژ تقریبا دو برابر نتایج آزمایش بار ثابت و سه برابر نتایج آزمایش بار ثابت می­باشند. روابط تجربی چون بر اساس اندازه ذرات می­باشند وهرکدام با فاکتورهای مختلف محاسبه می­شوند مقادیر مختلفی دارند. ولی نتایج از همه روش­ها افزایش نفوذپذیری با افزایش اندازه ذرات را نشان می­دهند.

 

 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دسته‌ها: دسته اصلی