دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

تراز برانگیخته  می تواند به ترازهای پایه  گسیل خودبخودی داشته باشد، که این گسیل خودبخودی را با  نشان می دهیم.

هاميلتوني برهمكنشي سيستم اتمي با ميدان هاي الكتريكي، در تقريب دو قطبي الكتريكي و تقريب موج چرخان به صورت زير است:

(4-7)

که در آن نامیزانی میدانهای کنترلی و کاوشگر را با  و  نشان داده ایم و فرکانسهای رابی  و  مانند سیستم آبشاری تعریف می شوند.

معادلات ماتریس چگالی بصورت زیر نوشته می شوند:

(4-8- الف)

(4-8- ب)

(4-8- پ)

(4-8- ج)

(4-8- چ)

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی