دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 
 

-4- اقلام تعهدی:

2-4-1حسابداری تعهدی:

صور تهاي مالی محصول اصلی سیستم گزارشگري مالی است.  از دیرباز سود حسابداري به عنوان رقمی ارزنده در مجموعه صورت‌های مالی به عنوان معیاري براي ارزیابی عملکرد شرکت و متعاقباً اتخاذ تصمیم‌های منطقی مورد توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی،  به ویژه سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه بوده است.  با پذیرش مبناي تعهدي براي محاسبه سود حسابداري،  می‌توان ادعا نمود که سود حسابداری از دو جزء نقدي و تعهدي تشکیل یافته است (هاشمی،  1389).

2-4-2 اقلام تعهدی :

دهان (2003) اقلام تعهدي را تفاوت بين سود ناشي از فعاليتهاي متداول و جريان وجه نقد ناشي از عمليات شركت تعريف می‌کند كه از قوانين و ثبتهاي حسابداري براي شناسايي درآمدها و هزینه‌ها ناشي می‌شود.

جونز، 1991،  تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می‌کند.  به استناد بند 23 استاندارد حسابداري شماره 1ايران،  مبناي شناسايي و گزارشگري سود حسابداري مبناي تعهدي است.  معمولاً استفاده از مبناي تعهدي در شناسايي و گزارشگري سود منجر به ايجاد اختلاف بين سود عملياتي گزارش‌شده با خالص جریان‌های نقدي حاصل از عمليات و گزارش يكسري اقلام تحت عنوان اقلام تعهدي در صورت‌های مالي خواهد شد.  (مهدوی، 1390) اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شود که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم‌بندی مورد قبول محققین می باشد.  الف) اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب) اقلام تعهدی اختیاری. درحالی‌که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان‌ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند،  اقلام تعهدی اختیاری قابل‌اعمال نظر توسط مدیریت می‌باشند. در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حساب‌های تجاری آن به کار می رود، اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حساب‌ها و اسناد دریافتنی، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها  و قسمتی از درآمدها و هزینه‌ها (البته افزایش یا کاهش در درآمدها و هزینه‌ها، نتیجه ثبت در دارایی‌ها و بدهی‌ها می باشد) و اقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج از آن ارتباطی ندارد، اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه بررسی مبانی نظری و هدف‌های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است.

صورت‌های مالی، محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می‌شوند. این که صورت‌های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد، سو الی است که مورد توجه صاحب‌نظران و پژوهشگران بوده و هست. همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی مفید است، اختلاف نظر وجود دارد. بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که برخی از صاحب‌نظران و مراجع تدوین‌کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن،  می‌توان جریان‌های نقدی را 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دسته‌ها: دسته اصلی