دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

-بین مهارت سه گانه مدیران با رشته های تحصیلی مرتبط و غیر مرتبط تفاوت معنی داری وجود دارد.هر سه مهارت فنی , انسانی و ادراکی مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مدیریت مدرسه بیشتر از مهارتهای سه گانه مدیران با تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط است.

11-بین سابقه خدمت و سطح مهارتهای مدیران رابطه وجود دارد.با افزایش سابقه خدمت در آموزش و پرورش بر مهارتهای سه گانه مدیریتی آنان افزوده می شود.

12-بین سابقه مدیریت و سطح مهارت فنی مدیران رابطه وجود ندارد.

13- بین سابقه مدیریت و سطح مهارت انسانی مدیران رابطه وجود ندارد.

2- بین مولفه های مهارتهای انسانی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.

3- بین مولفه های مهارتهای فنی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور تفاوت معنی داری وجود دارد.

4-بین دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی و مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای کشور در زمینه مهارتهای سه گانه مدیریتی(ادراکی, انسانی و فنی)لازم و مولفه های آن برای مدیران ادارات تربیت بدنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

“بررسی میزان آشنایی مدیران سازمانهای دولتی استان قم با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارایی سازمان” عنوان پایان نامه ای است که منصور توکلی نیا در سال 1379 انجام داده است.

1-مدیران سازمانهای دولتی استان قم واجد مهارتهای مدیریتی نیستند.

2-میزان کارآیی سازمانهای دولتی استان قم به علت آشنا نبودن مدیران آنها با فنون مدیریت, پایین می باشد.

3-رابطه مستقیمی بین مهارتهای مدیریتی در مدیران استان قم و کاآیی سازمانهای آنها وجود دارد.

4-هرچه سطح مهارتهای مدیریتی در مدیران استان افزایش یابد, میزان کارآیی سازمانهای ایشان نیز افزایش می یابد.

“نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در رابطه با مهارتهای سه گانه مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارکنان” عنوان پایان نامه زهرا فرتاش اسفهلان در سال 1383 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که نیاز به آموزش مدیران به ترتیب اولویت از نقطه نظر مدیران و کارکنان شامل مهارت ادراکی انسانی و فنی است.

 

صدرالدین در سال1383پایان نامه ای با عنوان بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران انجام داده است .

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی