دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

       قدرت رابطه­ای موقعیتی است (هال،2002؛ رولینسون و برودفیلد، 2002). به بیانی دیگر، قدرت نه به عنوان یک ویژگی فردی بلکه به عنوان یک رابطه اجتماعی در نظر گرفته می­شود (اسکات، 1387). چون گفته می­شود که ساختار در روابط قدرت و روابط قدرت در ساختار تنیده شده است؛ یعنی این دو نمی­توانند از هم جدا گردند (هچ، 1387). زیرا قدرت در جدایی افراد از یکدیگر به وجود نمی­آید، بلکه در روابط بین دو نفر یا بیشتر نمود پیدا می­کند (رولینسون و برودفیلد، 2002). اثربخشی قدرت به شرایط موجود در موقعیت بستگی دارد. از این­رو قدرت، پدیده­ای موقعیتی محسوب می­گردد.

تعریف قدرت، مساله­ای کلیدی است (تورنر[1]، 2005). زیرا قدرت دارای ماهیتی پویا و مهم می­باشد (هال، 2002). قدرت فی­نفسه، یک منبع است (هچ، 1387)؛ و توانایی نفوذ بر رفتار دیگران و راهیابی در آنان است (هرسی و همکاران،2002). در واقع قدرت ظرفیت و توانایی بالقوه تاثیر و تغییر دیگران است (افجه­ای ،1380؛ ریون[2]،1993). زیرا اساس قدرت عبارت است از کنترل دیگران (جیمز[3]، 2005؛ کارن[4]، 2007). قدرت، می­شود؛ و آنان را جهت غلبه بر نااطمینانی­های محیطی و رفع تنش­های برآمده از آنها، برانگیخته می­نماید. در نتیجه فرصت­هایی جهت غلبه بر نااطمینانی­های محیطی برای سازمان فراهم می­آید.

فرصت­های غلبه بر نااطمینانی­های محیطی به نوبه خود، زمینه­سازی برای بهسازی و توانمندی سازمانی را به دنبال خواهد داشت. سازمان از طریق قدرت و منابع قدرت خویش می­تواند رفتار و مناطق فعالیت افراد، گروه­ها و واحدهای کاری خود را در راستای توانمندی سازمانی به منظور استفاده از فرصت­ها و غلبه بر نااطمینانی­های محیط تعاملی خویش، شکل و جهت بدهد. از طرفی توانمندی سازمانی، قدرت و توانایی نفوذ در دیگران و موقعیت و همچنین فرصت و توان غلبه بر نااطمینانی­های محیطی را برای سازمان فراهم می­آورد؛ و فعالیت­های سازمانی را نیز در آن راستا جهت می­دهد. بدین ترتیب می­تواند تنش ناشی از نااطمینانی­های محیطی را کاهش بدهد و حتی در مواردی از بین ببرد. ملاحظه می­شود که رابطه تعاملی بین قدرت و توانمندی سازمانی، جریانی منعطف و پویا می­باشد و یک چرخه علیت فزاینده را پدید می­آورد. بدین معنا که قدرت می­تواند رفتار افراد را در راستای توانمندی سازمانی هدایت نماید و توانمندی سازمانی نیز، قدرت سازمان برای نفوذ در دیگران، موقعیت و محیط تعاملی خویش را افزایش بدهد.

      به طور کلی، اقتضائات محیطی منجر به فراهم آمدن فرصت برای توسعه قدرتی می­شود که توزیع قدرت درون سازمان را تحت تاثیر قرار می­دهد (هچ، 1387). توزیع قدرت به عنوان توزیع فرصت­ها برای مدیریت عدم اطمینان (نااطمینانی­های محیطی) تصور می­شود. توانایی سازمان در غلبه بر نااطمینانی­های محیطی می­تواند در قدرت وچیرگی محیطی“سازمانی تجلی یابد. زیرا سازمان از طریق دسترسی به منابع و تجهیزات مختلف، قلمرو نفوذ و روابط محیطی گسترده، اتخاذ تصمیمات سرنوشت­ساز و کسب وجهه بیرونی[1]Turner

[2]Raven

[3]James

[4]Karen

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران

دسته‌ها: دسته اصلی