دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

روان شناسي رفتاري به تأثيراتي است كه رويدادهاي خارجي در رفتار افراد دارد.البته اين كانون هاي توجه استثنا بردار است و از پيروان هر دو مكتب مي توان افرادي را يافت كه عقايدي منطبق با اصول مكتب ديگر دارند.در روان شناسي تربيتي،هر دو مكتب روان شناسي رفتاري و شناختي اطلاعات ذيقيمتي را براي تدريس موفق در اختيار معلم قرار مي دهند.

كاربرد در تدريس:ديدگاهي شاختي دربارة يادگيري دانش آموز

هيچ يك از مكاتب روان شناسي،هرچند هم كه جالب باشد،مفيد نخواهد بود،مگر آنكه بتوان آنها را با موقعيتهاي واقعي ارتباط داد.بنابراين،بايد پرسيد كه «روان شناسي شناختي،فرآيند تدريس و يادگيري را چگونه مي بيند؟».با انطباق برخي از اصول روان شناسي شناختي بر فرآيند يادگيري،مي توان مجموعه اي از مطالب را در مورد دانش آموزان و بهترين روش يادگيري ايشان تدوين كرد.

1.دانش آموزان،پردازشگران فعال اطلاعات هستند.دانش آموزان به صورت فعال اطلاعات را پردازش مي كنند.آنها قالب يا ظرف نيستند كه دانش و اطلاعات داخلشان ريخته شود،بلكه هر چيز جديدي را كه مي بيند و يا مي شنوند با آنچه از قبل مي دانند مرتبط مي كنند.دانش آموزان اطلاعات را طلبقه بندي مي كنند،گمان مي زنند،فرضيه مي سازند،تفسير مي كنند و مابين خطوط ا مي خوانند.

فرض كنيد دانش آموزان كلاس نهم در درس ادبيات فارسي قسمتهاي زير را از شعر فردوسي به صورت گروهي مي خوانند:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

دسته‌ها: دسته اصلی