دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

 

قبیله خود که بیشتر جنبه وهم و خیال داشت دست به قضاوت می زدند و وکیل نقش چندانی در کشف حقیقت نداشت و آنچه در رسیدگی به اتهام یک فرد مورد توجه قرار می گرفت حالات و رفتار خود متهم بود.

ب) دوره دلایل مذهبی: به تدریج با گسترش اعتقادات مذهبی میان مردم قبایل، اعتقادات قومی و قبیله­ای در امر دادرسی تأثیر خود را از دست داد و باورهای دینی میان مردم قبایل مستند رأی ضوابط قانونی که از پیش به وسیله مقنن تعیین و مشخص گردیده اند استوار سازد، بدین معنا که قاضی در صورت فقدان شرایط و ضوابط لازم در قانون نمی تواند کیفیت و یا عملی را محرز بداند و برعکس به صرف تحقق این شرایط، قاضی بطور اجتناب ناپذیری مجبور خواهد شد که اطمینان و اعتقاد خود را حاصل شده تلقی و اقدام به حکم نماید.[1]

بدین ترتیب در این دوره استفاده از هر دلیلی برای اثبات جرم جایز نبود و هر جرمی از طریق دلایل قانونی مربوط قابل اثبات است. این نظام در دوره روم سفلی متداول بود و در اروپای غربی از اوایل قرن دوازدهم و با احیای حقوق روم بر مبنای قوانین ژوستین بر رسیدگیهای کیفری حاکم شده است.[2]

در این دوره اقرار، اهمیت فوق العاده ای داشت و برای رسیدن به آن به انواع شکنجه و آزارها متوسل می شدند. شهادت و سوگند از دیگر دلایل متداول در این دوران بود.

د) دوره دلایل معنوی: پس از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج حقوقدانان با پذیرش نظام ادله قانونی به مخالفت برخاستند. آنها به طرح این مسئله پرداختند که چرا وقتی قاضی در رسیدگی به یک دعوای کیفری نتواند با توسل به دلایل قانونی، مجرمیت متهم را به اثبات برساند، باید بر خلاف وجدان و اقناع درونی

[1] – پیمانی، (دکتر) ضیاءالدین، دلایل قضایی در فرانسه، تهران، انتشارات خرمی،1365، ص 17.

[2] – آشوری، (دکتر) محمد، آیین دادرسی کیفری، ج2، انتشارات سمت، تهران، 1390، ص 235.

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی