دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران

تکنولوژی DNA ی نوترکیب نظیر مهندسی ژنتیک برای تولید ارگانیسم های تراریخته میباشد بلکه سایر جنبه های بیوتکنولوژی غیر تراریخته نظیر ژنومیکس، پروئتومیکس، اصلاح به کمک نشانگرها، ریز ازدیادی و ابزارهای تشخیص را شامل می شود. هدف از این امر :1- تولید واریته های مقاوم به ویروس   2- تولید واریته های تراریخته مقاوم به قارچ ها3- تولید واریته های تراریخته مقاوم به آفات و علفکش ها4- تولید واریته های تراریخته مقاوم به تنش های غیر زیستی 5- تولید واریته های تراریخته با ویژگی های بهبود یافته6- اصلاح ویژگی های فیزیولوژیکی جهت افزایش عملکرد خواهد بود

اولین کار مطالعاتی و عملیاتی برایتولید برنج از طریق مهندسی ژنتیک، توسط toriyama et al, (1988)   و Zhang and Wu (1988)  با روش PEG(polyethylene glycol-mediated transformation) تولید و اگاهی از مواد تشکیل دهنده و همچنین دادن حق انتخاب به مصرف کننده برای قبول یا عدم استفاده از محصول تراریخته این نیاز را ایجاب می کند تا تحقیقات کاملی در این زمینه صورت بگیرد . با توجه به گستردگی نظرات و عقاید در زمینه ایمنی زیستی و خلا تحقیقاتی موجود گام اول تست و تفکیک محصولات  از نظر روش تولید و ماهیت مولکولی آنها می باشد.

 

 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

 

اولین کار مطالعاتی و عملیاتی برای تولید برنج از طریق مهندسی ژنتیک، توسط Toriyama et al, (1988) و zhang (1988) and wu با روش PEG (polyethylene glycol-mediated transformation)  برای انتقال DNA لخت به پرتوپلاست برنج با موفقیت صورت گرفت.در قدم بعدی Matsuki et al, (1989)در سال بعد موفق به متمرکز کردن ژن نشانگر gus در بافت آوندی توسط کاست ژنی با پروموتور rolC ، ژن نشانگر gus و ترمیناتور nos  با روش انتقال الکتروپوریشن شدند.در ادامه تحقیقاتی در زمینه ایجاد مقاومت به استرس های زنده از جمله آفات و بیماریها صورت گرفت که بر این مبنا Hayakawa et al, (1992) با استفاده از روش الکتروپوریشن و کاست ژنی با پروموتور 35s و ترمیناتور nos و ژن های  i1(CATB)-RSV CPموفق به ایجاد مقاومت در برنج در برابر  stripe virus شدند. در حدود سه سال بعد از طریق روش بمباران ژنی انتقال ژن i(ACT1)-PIN II با استفاده از پروموتور و ترمیناتور PINII مقاومت در برابر کرم ساقه خوار صورتی  ایجاد شدDuan et al, 1996)).در زمینه استفاده از روش انتقال با اگروباکتریوم ، برای ایجاد مقاومت در برابر آفات کرم ساقه خوار زرد و کرم ساقه خوار راه راه Cheng et al, (1998)  با استفاده از کاست های ژنی با پروموتور 35s و همچنین پروموتور UBI1 و ژن های cry1Ab و cry1Ac و ترمیناتور nos  موفق به ایجاد مقاومت در برنج گشتند.

 


 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران-سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه بررسی وجود تراژن در برخی از نمونه برنج های موجود در بازار ایران-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر