دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی


 

الذكر طفل متولد در زمان زوجيت در صورتي به شوهر نسبت داده مي شود كه بين او و زن نزديكي واقع شده باشد به گونه اي كه بتوان طفل را نتيجۀ نزديكي شمرد.

آيا با توجه به اركان تحقق نسب در خانواده بر گرفته از ماده 1158 ق.م مي توان نتيجه گرفت كه به دليل عدم وقوع نزديكي بين زن و شوهر، طفلي كه به وسيلۀ عمل نامتعارف تلقيح مصنوعي زن و شوهري به دنيا آمده است، نامشروع است و به علت فقدان رابطه جنسي بين زن و شوهر و موجود نبودن شرط نزديكي در تحقق نسب فرزند به شوهر منتسب نمي گردد و اگر اعتقاد به تجزيه ناپذير بودن نسب مشروع داشته باشيم، چنين فرزندي را به شوهر زن نمي توان نسبت داد پس به خود زن نيز نبايد ملحق گردد؟ (كاتوزيان ،7:1372 )

استدلال فوق ناتمام است چرا كه كلمۀ «نزديكي» در مواد 1158، 1159، و1160 ق.م به عنوان فرد تابع و معمول ايجاد جنين بيان شده است و قانونگذار در مقام بيان اين نبوده كه ايجاد رابطۀ مشروع را منحصر به آميزش طبيعي كند و تكيه كردن بر كلمۀ «نزديكي» در اين مواد به منظور انحصار نسب مشروع دور از روش استنباط احكام حقوقي است (شهيدي،147:1375 )

اند ولي اين اشكال نمي تواند نسب طفل را نامشروع سازد و اثر انعقاد نطفه هاي زن و شوهر را خنثي كند (امامي، 1343: 184و185 ).

 

از جمع مطالب ارائه شده مي توان نتيجه گرفت كه در نزديكي جنسي مذكور در مواد 1158 و 1159 ق .م به اعتبار اين كه سبب انعقاد نطفه اي مي گردد مورد نظر قانونگذار واقع شده است و خصوصيتي در نزديكي و مواقعۀ زوجين نيست تا در نسب مؤثر گردد لذا طفل ناشي از «تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر» ملحق به زوجين است چه تلقيح به وسيلۀ زوج انجام شود يا شخص بيگانه اي مباشر عمل گردد. اين كه زوجين از اين عمل با خبر باشند يا اينكه هر دو يا يكي از آنها بي اطلاع باشند و عمل با عدم توجه ايشان صورت گرفته باشد، اثري در انتساب طفل به زوجين و مشروعيت طفل، به دنيا آمده نخواهد داشت بلكه آنچه بر طفل حاصل از نزديكي طبيعي زن و شوهر وارد است بر چنين طفلي مترتب مي گردد.

بنابراين وقتي مرد پدر اين كودك باشد فرزندان اين مرد نيز برادران و خواهران كودك برادران و خواهران مرد عمه ها و عموهاي كودك خواهند بود و در اين صورت، دليلهايي كه احكام شرعي را بر مبناي عناوين نسبي در تمام بابهاي فقه مانند ازدواج، ارث، نگاه كردن خضانت و تربيت و… بيان مي كند اين كودك را در بر مي گيرد هم چنين است از طرف مادر و دليلي بر تخصص عموميت و تقييد اطلاق اين دليلها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه لقاح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه و اخلاق پزشکی

دسته‌ها: دسته اصلی