دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

 

از چنين شاخصهايي براي نشان دادن بهبود اوضاع معيشتي و كاهش فقر خانوارهاي كشورمان استفاده مي‌شود و گاه به كلي فراموش مي‌شود كه حتي اگر موفقيتي در برخي از زمينه‌هاي اقتصادي حاصل شده باشد. الزاما وضعيت رفاهي مردم بهبود نيافته و فقر كمتر نشده است. (رئيس دانا و همكاران / 1383)

در آغاز قرن بيستم گامهاي سريعي در درك نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي در جهت توسعه، شناخت رفتارهاي بشر برداشته شد و معلوم گشت كه رشد شخصيت در يك جامعه بزرگ، نهادها ، ارزشها و عقايد و تكنولوژي را تحت تاثير قرار داده و در روابط بين فردي، خود را ظاهر مي‌سازد. همچنين معلوم گشته كه بين اوضاع اجتماعي – فرهنگي و اختلالات رواني ارتباط وجود دارد. مثلا فشارهاي مخصوص يك جامعه و تناوب آنها، فقر، شرايط اقتصادي – اجتماعي نامناسب باعث ايجاد اختلالات رواني و فيزيكي مي‌گردد. (رئيس دانا و همكاران / 13)

 

  • رابطه فقر با اختلالات رواني بويژه افسردگي:

آيا برخي گروههاي اجتماعي بيشتر در معرض افسردگي هستند؟ آيا برخي چگونگيهاي اجتماعي خاص، افراد را آماده ابتلا به افسردگي مي‌سازد. آيا يك گروه ممكن است برخي افراد خود را به افسردگي دچار سازد؟ آيا عوامل اقتصادي يا اقليمي ممكن است در ايجاد افسردگي تاثير داشته باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی