دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

ث- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ-  انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.[1]

2- مجازات های تکمیلی :

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که در تکمیل مجازات های اصلی به آن افزون میگردد و افزون بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: ” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه 1 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقررات در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل ،حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری

چ- منع از حمل سلاح

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی