دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

  • نماز بخواند و روزه بگيرد، 8/35% نيز مخالف اين امر بوده اند و 6/17 نظر خاطي نداشته اند. 100% پاسخگويان دستورات اسلامي را يك روش صحيح زندگي دانسته اند. ميانگين باورهاي مذهبي در بين زنان و مردان تفاوت معنا داري نداشته است. اما در گروه هاي سني 20 تا 29 سال كم تر از گروه 30 تا 39 و معادل گروه سني 40 تا 49 سال بوده است.
  • محمد رضا طالبان، تحقيقي با عنوان «سنجش دينداري و گرايش جوانان دانش آموز به نماز در منطقه 5تهران در سال 1377 انجام داده كه در اين تحقيق دينداري با سه بعد اعتقادي (اعتقاد به خدا و معاد) مناسكي (نماز) متعهد مذهبي يا اهميت دين در زندگي (اهميت خدا در زندگي) سنجيده شده است.

نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه بين گرايش به نماز، پايبندي به نماز، اعتقادات ديني و تعهد ديني ضريب همبستگي بالايي وجود داشته است چهار عامل جنس (به نفع پسران) نوع مدرسه ( به نفع مدارس دولتي) سواد پدر ومادر (به نفع زير ديپلم) بر گرايش به نماز مؤثر بوده است.

بر بعد مناسكي دو عامل جنس (به نفع پسران) سواد پدر و مادر ( به نفع زير ديپلم) تأثير معنا داري داشته است.

محمودي، مهري/ رابطه قشر بندي اجتماعي وگرايشات و رفتارهاي ديني در شهر تهران، پايان نامه 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی