دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

بلکه نهاد مستقل حقوقی است که ماهیتی دوگانه دارد. درباره موارد و میزان دیه ماده 549مقرر می دارد: ” موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هرسال توسط رییس قوه قضاییه به تفضیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.”

بنابراین مبنای محاسبه دیه (مقدر) تعیین قیمت اعیان ششگانه و تبدیل آن به واحد پول کشور است . اعیان ششگانه در آن زمان گرانترین اموال مردمان جامعه عصر خود بوده است. [1]

4-  تعزیر

تعزیر  در کتاب های لغت به معنی تعظیم و توقیر و به مفهوم تادیب نیز آمده است . تنبیه کمتر ازحد را هم تعزیر می گویند . قانون مجازات اسلامی در ماده 18 از تعزیر چنین تعریف کرده است : ” تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع،مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد.:

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی