دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

بررسي ها نشان مي دهد كه 16 نفر (4/9%) از افراد مورد مطالعه در تعاوني هاي مربوط به توتون كاران عضويت دارند و 155 نفر ( 6/90 %‌) در هيچ تشكل يا تعاوني عضويت ندارند.

جدول 21-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس عضويت در تعاوني ها

 

عضويت در تعاوني ها فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
بلي

خير

بدون پاسخ

16

155

4

1/9

6/88

3/2

4/9

6/90

4/9

100

جمع 175 100 100

 

مناسب بودن روش هاي آموزشي

درخصوص مناسب بودن روش هاي فعلي آموزش در خصوص نحوه كاشت، داشت ، برداشت و عمل آوري توتون ، حدود 46 درصد از توتون كاران با بيشترين فراواني آن را در حد متوسط مناسب ارزيابي نموده اند. همچنين حدود 32 درصد آن را در حد زياد و 22 درصد آن را در حد كم مناسب دانسته اند. در كل  نتايج حاصل از ميانگين جدول

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی