دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

مجنی علیه را نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا علت جنایت براو شود.(«صادقی»1385)

2-9-2-رکن مادی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند ، پیدایش یک عنص مادی ضرورت دارد زیرا که فکر و اندیشه تنها برای انجام رفتار مجرمانه کافی نیست ضمن اینکه ممکن است کسی فکر مجرمانه داشته باشد ولی به دلایلی از جمله ترس و پشیمانی به هیچ وجه به مرحله اجرا در نمی آید. لذافکر،اندیشه و قصد ارتکاب جرم تا به اجرا گذاشته نشود و به دیگران و اجتماع صدمه و آسیب نرسانده و موجب اخلال در نظم جامعه نشده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.

بطور کلی  برای اینکه رکن مادی جرم ضرب و جرح عمدی اتفاق بیفتد سه شرط لازم است:

1-در رفتار فیزیکی سه بحث مطرح است:

ترک فعل،مباشرت، تسبیب. در این خصوص همیشه این بحث وجود داشته که آیا در جرایم علیه اشخاص رفتار فیزیکی باید بالمباشره باشدیا به تسبیب و آیا با هم امکان رفتار فیزیکی وجود دارد یا نه؟این بحث در ق.م.ا سال 1370و در ق.م.ا سال1392وجود داشته و در هر دو قانون تسبیب قابل پذیرش بوده است یعنی رفتار فیزیکی علاوه بر بالمباشره به تسبیب هم می تواند باشد. لذا در ضرب و جرح عمدی گاهی ممکن است یک نفر مباشر باشد ویک فعل هم انجام دهد و نتیجه آن جنایت باشد(در ماده 317قانون سال 1370و ماده 494قانون سال 1392 مباشرت را ذکر کرده است) و گاهی ممکن است یک نفر مباشر جرم باشد ولی چند فعل را انجام دهد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی