دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

 

چون تنها 20 نفر را آزمایش کرده و آنها را در دورۀ قاعدگی و پیش از قاعدگی مقایسه نموده بنابراین از آزمون T در مورد گروههای همتا استفاده شده است که فرمول آن عبارت است از :

d تفاوت نمرات و sd انحراف استاندارد و نمرات است فرمول میانگین تفاوت نمره ها

فرمول انحراف استاندارد تفاوتها

درجه آزادی

35 = 1 – 36  1 – N

35 = N

99/0 95/0 N
704/2 021/2 35 = 1 – 36

 

فصل چهارم

جدول سندرم پیش از قاعدگی

2 d d = X-Y XY 2 Y 2 X Y X متغیرها
784 28 533 169 1681 13 41 دل درد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر