دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

هيجان ها تجربيات زودگذر، موقت و آني هستند. مولفه دوم هوش هيجاني به اين سئوال مربوط مي شود كه چگونه هيجان هاي خود را بيان مي كنيم؟

بيان هيجانات ممكن است به 3 حالت صورت گيرد، حالت الف) هيجان خود را كاملاً مكتوم نگه داريد و اصلاً آن را ابراز نكنيد. كه اين نوعي رفتار انفعالي است در حالت انفعالي هيجان ها پنهان باقي مي مانند و بيان نمي شوند.

حالت ب) هيجان خود را به گونه اي نامناسب و همراه با پرخاشگري و تهاجم بيان كنيد. اين رفتار را رفتار تهاجمي يا پرخاشگرانه مي نامند. در اين حالت مخاطب مورد حمله، شماتت و تهاجم قرار مي گيرد.

حالت ج) هيجان ها را به گونه اي مناسب و بدون حمله كردن به طرف مقابل بيان كنيد. در اين حالت مخاطب شما مورد حمله قرار نمي گيرد. اما در عين حال شما هيجان خود را به گونه اي مناسب بيان مي كنيد اين رفتار را رفتار جرأت آميز يا قاطعانه مي نامند.

آگاهي از هيجان هاي ديگران

مولفه سوم هوش هيجاني به آگاهي از هيجان هاي ديگران مربوط مي شود، چگونه هيجان هاي ديگران را درك مي كنيم؟ افرادي كه داراي هوش هيجاني هستند نسبت به هيجان هاي ديگران فوق العاده حساس، دقيق، و هوشيارند در حالي كه افراد 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

دسته‌ها: دسته اصلی