دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر

  • مبانی انگیزشی لذت و در دو نقش هویت و رفتار است. (بیندرا، استوارت، 1971 )
  • در الگوهای انگیزشی سعی بر آن است که هدف رفتار و تفاوت رفتار افراد در انتخاب کنش ها و شدت تداوم رفتار توضیح داده شود. (هک هاوزن، 1977 )

به نظر هانت مسائل اساسی روانشناسی انگیزشی عبارتند از :

1 ) چگونگی شروع و خاتمه ی رفتار موجود زنده

2 ) شدت و انرژی فعالیت

3 ) وقوع رفتار تقربی و اجتنابی و تأثیر اصل لذت درد

4 ) دلایل تصاحب موضوع مورد علاقه و روابط هیجانی

5 ) اتخاذ تصمیم در مورد رفتارهای میعن

6 ) انتخاب اهداف دراز مدت

7 ) مبانی تغییرات رفتار و یادگیری

8 ) ثبات در رفتار معین برای دستیابی به هدف با وجود تغییر شرایط.

 با توجه به نظریات عنوان شده در وهله ی اول چنین استنباط می گردد که روان شناسی انگیزش با مسائل و پدیده هایی سروکار دارد که کل روان شناسی با آن روبروست ولی با کمی دقت نظر می توان دریافت که پژوهشگران و روان شناسی انگیزش مسائل اساسی عبارتند از اینکه 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر