دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

طلاق که بیان می کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد». (کاتوزیان، 1374، ص137)

 

مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل

يكي از اختلافات مردم كه بخاطر آن به دادگاه‌ها مراجعه مي نمايند ، موضوع عوض منافع املاك و اموالي است كه يك طرف دعوي، طرف ديگر را از آن محروم نموده است و معمولاً تحت عنوان«اجرت‌المثل» مطرح مي‌گردد، كه حجم زيادي از دعاوي را بخود اختصاص مي‌دهد، و در اين دعاوي نيز نقش كارشناس در تعيين ميزان اجرت المثل از اهميت اساسي برخوردار مي‌باشد و شايد بتوان گفت كه مهمترين نقش در اينگونه پرونده ها بعهده كارشناس است.

در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً ‌این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریك مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهدة زوجه نمی‌باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف ـ اثبات انجام كارهای خانه‌داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید».‌چنانكه ملاحظه می‌گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز كند:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

دسته‌ها: دسته اصلی