دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

از دیه مقدر، هم چنانکه در ماده 448 این قانون مذکور است ” ….. مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.” ولی مالی را که به عضو جنایت بر عضو می پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می گویند (ماده 449 قانون مذکور).

ارش از نظر اغوی ریشه کلمه فارسی ارزیدن است و در خصوص شیوه محاسبه و موارد و مصادیق آن در بین فقیهان اسلامی اختلاف عقیده وجد دارد. با این همه راهی را که قانون مجازات اسلامی برگزیده جلب نظر کارشناس است(ماده 449) . در این باره، دادگاه باید با توجه به نوع کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت منجی علیه و میزان خسارت وارد شده و همچنین با در نظر گرفتن دیه مقدر عضو یا منفعت، مقدار آن را تعیین نماید.

دیه را قانون گذار در شمار مجازات ها برشمرده است.(ماده 14) ولی به نظر می آید که وجب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه، چون در اکثر جنایات شبه عمدی جانی غیر از پرداخت دیه تعهد دیگری ندارد این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد . ولی تلقی قانون گذار بر خلاف ماده پیشین این است که : ” دیه ، حسب مورد حق شخصی منجی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز یا پرداخت دیه ، مصالحه، ابراء، و تهاتر، بری نمی گردد.” (ماده 452). براین اساس ، دیه را نه میتوان مجازات قلمداد کرد نه جبران خسارت مالی ، 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی