دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

–  نتايج حاصل در مورد هزينه ها نشان ميدهد كه حقوق و مزاياي پرداختي به نيروي انساني قابل توجه بوده و ضروري است به مسئله آموزش نيروي انساني در زمينه به كارگيري شاخص هاي ارزيابي اقتصادي براي كنترل هزينه ها توجه ويژه مبذول شود.

–  بكار گماري كارشناسان ارشد اقتصاد بهداشت و درمان براي به كارگيري شيوه ها، مدل ها و شاخص ها ي ارزيابي اقتصادي در واحدهاي ستادي و اجرايي بخش بهداشت ؛

–  كاهش تعداد روزهاي از دست رفته كاري يا كاهش مشاركت اقتصادي از دست رفته افراد در بخش بهداشت بعلت عدم بكار گيري و اجراي دقيق شاخص هاي ارزيابي اقتصادي .

–  برقراري سيستم هاي تشويق و تنبيه در جهت افزايش بهره وري از منابع با به كار گيري شاخص هاي ارزيابي اقتصادي در واحدهاب بهداشت و درمان كشور.

با بكار گيري صحيح و به موقع شاخص هاي ارزيابي اقتصادي مي توان نتايج و آثار زير را براي بخش بهداشت و درمان انتظار داشت.

  • كشف انحراف ها و نقاط ضعف در واحدهاي بهداشتي و درماني ؛

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

دسته‌ها: دسته اصلی