دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مي تواند فرايند تصميم گيري و رفتار آنها در يك متن اقتصادي را پيش بيني كند. نتيجه بررسي آنها چنين بود :

  1. بيشتر كساني كه به سرعت واكنش نشان مي دهند، سفارشات بيشتري مي دهند ولي سفارشات آنها در اغلب موارد غيرسودآور است.2. اعتماد بيش از حد باعث مي شود كه افراد سفارشات غيرسودآور بدهند 3. خطاهاي نمايندگي به سفارشات غيرسودآور مي انجامد. (برونو بیاسس و دیگران، 2000)

مارکوس گلاسر و مارتین وبر (2007) در یک مقاله علمی- پژوهشی توضیحی روانشناسي براي حجم بالاي مبادلات بيان مي كنند. در اين بررسي از حدود سه هزار سرمايه گذار اينترنتي درخواست شد كه به يك پرسشنامه اينترنتي كه براي اندازه گيري سطوح مختلف اعتماد بيش از حد طراحي شده بود، پاسخ دهند. اين سطوح عبارتند از: تخمين نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط، توهم كنترل و خو شبيني غير واقعي.

معيارهاي حجم مبادلات 215 سرمايه گذاري كه به پرسشنامه پاسخ داده بودند، اندازه گيري شد و همبستگي آن با سطوح اعتماد بيش از حد بدست آمد. محققان دريافتند كه سرمايه گذاراني كه فكر مي كردند مهارتهاي سرماي هگذاري يا عملكرد گذشته آنها، بهتر از متوسط افراد است، بيشتر معامله كرده بودند. در اين مطالعه معيارهاي تخمين نادرست دقت اطلاعات، بر خلاف تئوري، با معيارهاي حجم مبادلات همبستگي نشان نمي دهد. اين نتيجه تعجب آور بود؛ چرا كه پايه مد لهاي مالي تئوريك اعتماد بيش از حد، اغلب بر اساس ادبيات تخمين نادرست دقت اطلاعات قرار دارد و اعتماد بيش از حد را به عنوان تخمين پايين واريانس علائم يا سيگنال ها مدل سازي كرده اند. اين نتايج حتي زماني كه ساير متغيرهاي حجم مبادله را در يك تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره كنترل كردند، دوباره بدست آمد. (گلاسر و وبر[1]، 2007)

مریکاس و دیگران (2003) از طریق مطالعه پیمایشی سعی نمودند که عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاران حقیقی را

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران