دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

  1. نجفي مهري سهيل، صادقيان مجيد، طيبي علي، کريمي زارچي علي­اکبر، عسگري علي­رضا. همه­گيری­شناسی آسيب­هاي جسماني ناشي از دوره تمرينات نظامي. مجله طب نظامي. تابستان 1389، ش12(2)،
  2. جان­نثاري مرتضي، آثاري شروين، صادقي محمد، محبي، محبي حسنعلي. علل مراجعه به مراكز درماني طي دوره آموزش رزمي. مجله طب نظامي. پاييز 1384، ش7(3)،
  3. عطارزاده حسینی سید رضا. (1379): تعیین قابلیت های جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس تست های منتخب و تهیه هنجار سنی برای ارزشیابی واحد تربیت بدنی عمومی. طرح پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  4. بیرو آلن. (1366): فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان.
  5. پانوف میشل، پرن میشل. (1368): فرهنگ مردم شناسی. ترجمه اصغر عسکری خانقاه. تهران: نشر ویس.
  6. یادآور واحد پروین. (1376): بررسی ارتباط بین برخی ویژگی­های آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی عمومی بدن بازیکنان تیم ملی بانوان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  7. نامجو مرجان. (1375): ارتباط تیپ بدنی و ویژگی­های پیکرشناسی با منتخبی از آمادگی­های جسمانی و حرکتی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی و تربیت بدنی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی