دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

 رجحاني شيرازي (1381)، رينتاماکي (2005) و ويليامز (2005) اشاره نمود. اغلب تحقيقات مذکور گزارش نموده اند که انواع مختلف تمرينات ورزشي منجر به افزايش عوامل آمادگي جسماني مي گردد که با مطالعه حاضر هم سو مي باشد، با اين وجود فقط نتايج مطالعه رينتاماکي (2005) با مطالعه حاضر متناقض بود. رينتاماکي (2005) در بررسي اثر يک دوره 12 روزه آموزش نظامي پايه در زمستان بر عوامل آمادگي جسماني نشان داد که آموزش نظامي پايه تنها اثر جزئي بر حداکثر عملکرد عضله سربازان داشت و تاثيري بر استقامت قلبي- تنفسي، ميزان تهويه يا بار کار نداشت (رينتاماکي 2005). تفاوت در نتايج مطالعات مي تواند ناشي از نوع تمرين، شدت تمرين، مدت زمان تمرين، نوع آزمودني، زمان اجراي تحقيق و نوع وسايل اندازه گيري دارد. به احتمال زياد يکي از دلايلي که نتايج مطلعه رينتاماکي با مطالعه حاضر هم سو نيست مي تواند ناشي از مدت زمان دوره تمريني باشد به طوري که در مطالعه حاضر هشت هفته تمرينات ورزشي به طول انجاميده اند در حالي که در مطالعه رينتاماکي از 12 روز تمرين ورزشي استفاده شده است. در حقيقت اين دوره تمريني خيلي کوتاه بوده و نتوانسته منجر به افزايش عوامل وابسته به سلامتي آمادگي جسماني گردد. همانطور که ذکر شد اغلب مطالعاتي که به بررسي اثر برنامه هاي ورزشي بر بهبود عوامل آمادگي جسماني پرداخته اند اشاره به بهبود عوامل آمادگي جسماني متعاقب تمرينات تجويز شده دارند. براي مثال ناجي و همکاران (1376) در بررسي تاثير 10 هفته آموزش نظامي بر استقامت قلبي عروقي پاسداران وظيفه لشگر 14 امام حسين (ع) عنوان نمود که

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی