دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

در دنيا را امري پسنديده و مقبول دانسته اند بررسي عامل سوم نشان داد كه 5/43 درصد پاسخگويان ديدگاه سكولاريتي و 1/26 درصد جهت گيري بنياد گرايانه دارند. بنابراين بخش قابل توجهي به جايگاه برتر و ممتاز علماي دين و نهاد روحانيت ترديد دارند و براساس ديدگاه سكولاريتي معتقد به تقدس زدايي از علماي دين و نهاد روحانيت هستند.

توزيع نظرات پيرامون عامل چهارم نيز نشان مي دهد كه 486 درصد دانشجويان جهت گيري سكولاريتي و 17 درصد جهت گيري بنياد گرايانه دارند. اين عامل (انحصار گرايي ديني) مشتمل بر دو بعدديني (سنجش حقانيت دين اسلام نسبت به ساير اديان) ودرون ديني (حقانيت مذهب شيعه نسبت به ساير مذاهب) است به لحاظ سنخ شناسي تجربي عرصه هاي مختلفي كه در آن از غلظت بنياد گرايي كاسته شده و به دامنه تفكرات سكولاريتي افزوده شده به ترتيب اهميت عبارتند از: تعامل دين با ساير مذاهب و اديان (تكثر گرايي ديني) تعامل ديني و علماي ديني، تعامل دين و سياست و تعامل دين با امور دنيا و عقلانيت.

  • بلالي- اسماعيل، سنجش گرايش ديني دانشجويان روزانه دانشگاه تبريز و بررسي نقش يادگيري اجتماعي در آن 1377

محقق در اين پژوهش با استفاده از روش مطالعه پيمايشي و با بهره گيري از 45 گويه به سنجش ميزان گرايش ديني 325 نفر از دانشجويان پرداخته است. 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی