دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

ارزشيابي نهايي ما بستگي به اختلاف اوليه ارزشيابي ما از آنها دارد. اگر كسي كه ما او را به طور متوسط دوست داريم (2+)، چيز مثبتي درباره كسي بگويد كه ما در حد متوسط به او علاقه داريم (2+)، اختلافي وجود نخواهد داشت (دو رتبه را از هم كم مي‌كنيم). اگر ما يكي از آنها را (2+) و ديگري را (1+) ارزيابي كرده باشيم، مقداري عدم توافق وجود خواهد داشت؛ اما آن دو تقريبا مساوي‌اند. اگر كسي كه ما او را (2-) ارزيابي كرده‌ايم، كسي را كه در حد (2+) ارزشيابي كرده‌ايم، ستايش كند، اختلاف كاملا قابل توجهي (4 نمره) خواهد داشت (دو رتبه را از هم كم مي‌كنيم). همين اصل در مورد ارزشيابيهاي منفي نيز صادق است متنها برعكس. هر چه فاصله نمره‌هاي دو نفر از هم بيشتر باشد، طبيعي‌تر است كه آن دو يكديگر را دوست نداشته باشند و عدم توافق موجود كمتر باشد. هر چند رتبه آنها نزديكتر باشد، عدم علاقه آنها به يكديگر سبب ناهماهنگي بيشتر خواهد بود و در نتيجه عدم توافق بالاتر خواهد رفت. (كريمي، 1380)

ديدگاه توافق اين واقعيت را كه شيوه‌هاي گوناگوني براي حل ناهماهنگي وجود دارد، بسيار مورد اهميت قرار مي‌دهد. اگر يك فرد نژادپرست بشنود كه يك نژادپرست مشهور درباره فلان گروه ضد تبعيض نژادي حرفهاي خوبي زده است، اين وضع به روشني يك وضع نامتعادل يا ناموافق است و مي‌دانيم كه تمايلي بسيار قوي براي رفع چنين عدم هماهنگي در شخص به وجود مي‌آيد. با توجه به ديدگاه توافق، نژادپرست مشهور گروه ضد تبعيض كه اولي در وضعيت 3+ و دومي در موقعيت 3- است هر دو به سطح خنثي مي‌رسند؛ چون هر دو به يك ميزان افراطي هستند، هر دو به مقدار برابر جابه‌جا مي‌شوند. اين يك راه‌حل ممكن براي رفع ناهماهنگي است؛ اما تنها راه‌حل نيست. ديدگاه توافق نكته‌اي را در خود گنجانيده است كه تصحيح براي شك[1] نام دارد. زمانهايي پيش مي‌آيد كه اطلاعات رسيده به ما چنان غيرمحتمل است كه به جاي تغيير دادن نگرشهاي ما براي حل ناهماهنگي، تصميم مي‌گيريم كه اطلاعات باور نكردني است. نكته اينجاست كه ما دو انتخاب داريم: يا نگرش خود را تغيير مي‌دهيم تا ناهماهنگي كاهش يابد و يا اگر شكاك باشيم، اطلاعات را طرد مي‌كنيم و ناديده مي‌گيريم (كريمي، 1380).

ج) نظريه همسازي شناختي[2]

اين الگو بر اين مبنا استوار است كه انسان پذيرنده اطلاعاتي است كه با نگرشهاي او هماهنگي داشته باشند. اطلاعات ناهماهنگ از نظر رواني براي شخص ناخوشايند است و

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دسته‌ها: دسته اصلی