دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

از آنها شغل مناسب خود را بيابند.البته استفاده از چنين آزمون هايي،محدوديت هايي نيز دارد و بايد تحت نظر متخصصان آزموده انجام گيرد و به همين دليل براي خودآزمايي مناسب نيستند.ليكن درتعيين تناسب شغل با خصوصيات افراد ، عوامل ديگري غير از شايستگي و قابليت وجود دارند.

اين پرسشنامه داراي 30 سئوال سه گزينه اي مي باشد (الف – ب – ج) و افراد بايد پاسخ گزينه ها را در پاسخنامه علامت بزنند.

تحليل و نمره گذاري:

هر سئوال به تناسب گزينه ها داراي امتيازات مي باشد 5 – 3 – 1 .بعد از نمره گذاري ، امتيازات را با هم جمع مي كنيم.امتياز آزمودني ها بايد در دامنه وسيعي بين 30 تا 195 باشد.به عنوان يك قاعده كلي ، هرچه امتياز وي بالاتر باشد از كار خود رضايت بيشتري خواهد داشت.

– گروه اول 50 – 30 : رضايت شغلي بسيار پايين را نشان مي دهد.اين نشان دهندۀ اين است كه افرادي كه در اين گروه قرار دارند از شغل خويش راضي نيستند و اين افراد بايد به دنبال لذتبخشي در جايي ديگر باشند.

– گروه دوم 84 – 51 : رضايت شغلي پايين مي رسد.به نظر نمي رسد آزمودني از شغل كنوني خود خشنود باشند.شايد علتش اين است كه اين شغل مناسب وي نيست.در شغلش دلخوشي ندارد.شايد چنان ارزشي براي آزادي خود قائل است كه از تقاضاهايي كه اكثر مشاغل بر دوش او مي گذارند فزجر مي باشد.

– گروه سوم 144 – 85 (رضايت شغلي متوسط) : امتياز در اين محدوده درست در حد وسط قرار دارد.آزمودني مانند اكثر افراد احتمالاً كاري پيدا كرده كه با خلق و خوي وي سازگار است.هرچند مي توان گفت احساس مي كند به اندازه كافي حقوق نمي گيرد و شايد در شغلي ديگر ، اوضاع و احوال بهتري داشته باشد.

– گروه چهارم : 175 – 145 (رضايت شغلي بالا) : كار براي آزمودني بسيار مهم است و او نيز خود را غرق در كار مي كند و از آن هم لذت مي برد و اين نشان دهندۀ اين است كه آزمودني در مشاغل ديگر هم موفق خواهد بود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان