دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

  • رابرت کوکس: ویژگی های جهانی شدن را جریان های جدید مهاجرتی از کشورهای جنوب به شمال، محیط رقابتی جدید که پدیده آورنده این فرایندهاست و بین المللی شدن دولت ها، که دولت ها را به سازمان های یک جهان واحد مبدل می کنند می داند.
  • جان ارت اشلوت: جهانی شدن را یکسری فرایندهایی می داند که طی آن ارتباطات اجتماعی، کم و بیش ویژگی بی فاصله و بدون مرز بودن را اتخاذ می کند.

 

2-2-5-نظریه جهانی شدن فرهنگ

دسته ای از صاحب نظران جهانی شدن رسانه ها و اطلاعات و یا جهانی شدن اندیشه حقوق بشری را که پایه و مبنای جهانی شدن الگوهای حکومتی و تفکر سیاسی است جلوه هایی از جهانی شدن فرهنگ می دانند، اما برخی از اندیشمندان، مصادیق و جوهرهای متفاوتی برای فرهنگ قائل اند. متفکران نئولیبرال، دموکراسی را جوهر فرهنگ جهانی شدن می دانند. صاحب نظران نئومارکسیست فرهنگ را مهم ترین آوردگاه سرمایه داری جدید می دانند که هم نقطه قوت و هم باعث فروپاشی آن خواهد بود، اگرچه نظرهای موجود درباره جهانی شدن فرهنگ و اشتراک نظراتی که درباره بهره برداری جهانی از محصولات، امکان عرضه و استفاده جهانی از اندیشه ها، جهانی شدن تدریجی الگوها از قبیل نوع لباس پوشیدن، غذا خوردن و رفتارهای اجتماعی، نگاه مشترک و اندیشه های مشترک را درباره انسان، حقوق و جایگاه او در جامعه جهانی مطرح می سازد، لیکن اکثر صاحب نظران متعقدند که فرهنگ های بومی و محلی با تکیه بر اصالت فرهنگی خود می توانند ضمن بهره گیری از داشته های ارزشمند منابع فرهنگی جوامع دیگر، در برابر هجمه های فرهنگی و تکثیر فرهنگ رسانه های غربی نظیر همگون سازی و یکپارچگی فرهنگ ها، مقاومت کنند[1] «کیت» در کتاب خود تحت عنوان «جامعه شناسی معاصر» می گوید:[1]مهرداد فرمن «مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط اجتماعی». تهران، انتشارت فاران، 1380، ص/171

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت