دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

استقلال شخصي (ه) درك صحيح از واقعيت (و) و تسلط بر محيط. (همان منابع)

همچنين آلپورت (1995) و راجرز (1959) و تعداد ديگري از متخصصان باليني نظريه پردازان شخصيت نيز فهرستهايي ديگري تهيه كردند اما سرانجام اسميت (1961) با‌اين ديدگاه به مقابله برخاست. او بي فايدگي‌اين گونه فهرست ها را متذكر شد و گفت كه در واقع تمام‌اين فهرست ها با وجود نامهاي مختلف، مفاهيم اصلي يكساني دارند. اسميت پيشنهاد كرد به جاي تهيّه‌اين گونه فهرستها بهتر است ابعاد بهداشت رواني را بر اساس اصول زير انتخاب شود:

(الف) نشان دادن ارزشهاي مثبت بيشتر (ب) داشتن قابليت اندازه گيري و تشخيص (ج) داشتن ارتباط با نظريه شخصيت (د) مرتبط بودن با بافت اجتماعي كه براي آن تعريف و مشخص شده اند. به‌اين ترتيب متخصصان بعدي از قبيل آفر به جاي تهيه فهرست كارشان را روي مفاهيمي‌از قبيل هنجار بودن يا سلامت رواني متمركز كردند امروزه مفهوم كنار آمدن، به منزلة ملاك بهداشت رواني مثبت، به نوشته هاي رشته هاي تخصصي گوناگون بهداشت رواني راه يافته است (مثلاً هامبورگ و آدامز در سال 1967 در روانپزشكي، و بريكمان و ديگران در سال 1982 در روانشناسي از‌اين اصطلاح استفاده كرده اند) بطور اشاره بايد گفت 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

دسته‌ها: دسته اصلی