دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

به ذهن دانش آموز با اطلاعاتي كه وي از قبل مي دانسته است مرتبط باشد.معلمان بايد روشهايي را (مانند پيش سؤال امتحاني، پرسشنامه،تكاليف نوشتني كوتاه)،طراحي كنند تا دانش قبلي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف را مشخص و آموختني هاي جديد را با دانسته هاي قبلي ايشان مرتبط سازند.معلمان موفق آنچه را دانش آموزان مي دانند كشف و تدريس خود را با آن هماهنگ مي كنند.

3.يادگيري زماني رخ مي دهد كه اطلاعات جديد براي دانش آموز بامعنا باشد.روان شناسان مدتهاست كه ميان انواع محركها تميز قايل شده اند.محرك هاي سطح ابتدايي، رويدادهايي هستند كه راهنما يا انگيزانندة فعاليت هاي ياد گيرنده اند مانند دستوري كه معلم به شاگردان خويش مي دهد كه،براي مثال،يك برگة كاغذ را آماده كنند،يا توزيع متون مكتوب بين دانش آموزان براي مطالعه و يا سؤالات پايان درس.از سوي ديگر براي هر محرك تفسيري وجود دارد.دستور معلم به دانش آموزان براي آماده ساختن يك ورقة كاغذ ممكن است از سوي برخي از دانش آموزان به دليل آنكه در حفظ مطالب ضعيف هستند تنبيه تلقي شود.همچنين احتمال دارد طرح يك سؤال برخي از دانش آموزان را به فكر جدي وادارد،ولي در ديگران كمترين علاقه را به تفكر ايجاد نكند.روان شناسان شناختي بر تفسير يادگيرنده از محرك تأكيد دارند،يعني معنايي كه يادگيرنده به محرك نسبت مي دهد و نه خود محرك.

از ديدگاه شناختي،يادگيري و حافظه را خود يادگيرنده بايد شكل بدهد.يادگيري مؤثر با تأثير متقابل و تفسير همراه است و نه صرفاً برخورد انفعالي و دريافت 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

دسته‌ها: دسته اصلی