دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد

  • برنامه های حسابداری باید به صورت مادی طراحی شوند و تغییرات جدید را پشتیبانی کنند.
  • برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش تفاهم ها را در دنیای امروز داشته باشند.
  • برنامه های حسابداری باید افزایش توانایی دانشجویان را با اثرگذاری های گوناگون برای مردم و برای دانشجویان و ترازهای مالی در معاملات و معاوضات عقلایی را داشته باشد.
  • برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش یک تفاهم را در  مقابله کردن با اقتصاد و سیاست و نیروی انسانی در جهان را داشته باشد.
  • برنامه های حسابداری باید دانشجویان با تجربه را برای ارزش گذاري قضاوت و دادرسی در داوری آماده کند.
  • شرکت کنندگان آموزش عمومی از آموزش دانشگاه باید پشتیبانی شوند و عوامل پیشرفت آنها را فراهم کنند و باید انگیزه دانشجویان را برای یک آموزش همیشگی و زنده افزایش دهند.

برای انجام دادن توصیه های AECC که مورد سنجش قرار گرفته اند می توان از شش روش ذیل استفاده کرد که به دوره تحصیل حسابداری اضافه شده اند.

A- مشارکت فعال B- شناسایی و حل کردن مسائل ساختاری C- آموزش به وسیله انجام دادن D- گروه کاری

E- کاربرد استفاده از تکنولوژی F- تجدید قوا از ارتباط اساسی و تاثیر مهارت های شخصی

اهمیت بیشتر کلاسهای دانشجویان حسابداری این است که خودشان می خواهند آن را بدست بگیرند این کلاسها با یک آهنگ آهسته شروع  خواهد شد و از تجربیات حسابداری در دوره های آینده نيز براي  حسابداری استفاده خواهد شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد